Μαχη τραπεζων για νεα στεγαστικα δανεια

Μάχη για την παραχώρηση νέων στεγαστικών δανείων βρίσκεται σε εξέλιξη στις τράπεζες, με προσφορά χαμηλότοκων δανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.

Εν μέσω των εξελίξεων στον Συνεργατισμό, που δείχνουν να βγάζουν ένα μεγάλο παίκτη από το τραπεζικό παιχνίδι, οι υπόλοιπες τράπεζες ενισχύουν τις προωθητικές τους προσπάθειες για περαιτέρω διείσδυση στη στεγαστική πίστη.

Οι τράπεζες με καταχωρήσεις τους στον Τύπο ενημερώνουν για τα στεγαστικά σχέδια που εφαρμόζουν και τα κριτήρια τους προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν.

Τα σχέδια που λανσάρουν τα πιστωτικά ιδρύματα αφορούν δάνεια για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επιδιόρθωση κατοικίας ή διαμερίσματος.

Οι τράπεζες προσφέρουν επίσης πιστώσεις για την αγορά οικοπέδου γης για άμεση ανέγερση κατοικίας.

Στις προσπάθειες των τραπεζών είναι επίσης να πειστούν οι πελάτες για τη μεταφορά υφιστάμενων στεγαστικών δανείων.

Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να καλύψει μέχρι και το 75% της αγοραστικής αξίας του ακινήτου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Στους όρους περιλαμβάνεται η αποπληρωμή με ίσες μηνιαίες δόσεις μέχρι και 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος. Στη λήξη του δανείου η ηλικία του πρωτοφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 χρόνια.

Οι τράπεζες δίνουν περίοδος χάριτος μέχρι και δύο χρόνια από την πρώτη εκταμίευση του δανείου αλλά και δυνατότητα παραχώρησης επιπρόσθετων πιστωτικών διευκολύνσεων για κάλυψη προσωπικών ή καταναλωτικών αναγκών.

Τα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες κυμαίνονται από περίπου 2% μέχρι 4,15% ενώ οι δόσεις ανέρχονται σε χαμηλά επίπεδα ξεκινώντας από τα €300 το μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα στεγαστικά δάνεια σε κατοίκους Κύπρου ανήλθαν τον Μάρτιο του 2018 στα €10,9 δισ. έναντι €11 δισ. τον Φεβρουάριο και €11,4 δισ. τον Μάρτιο του 2017.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 2,52%, σε σύγκριση με 2,61% τον προηγούμενο μήνα και 2,86% τον Μάρτιο του 2017.

Της Γεωργίας Χαννή
News
22-May-2018